Bell Schedules

Kinder Monday, Tuesday, Thursday, Friday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 7:30 AM
Morning Message 7:30 AM 7:40 AM 10 min
Block 1 7:40 AM 9:15 AM 95 min
Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 12:40 PM 60 min
Block 4 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Recess 1:10 PM 1:25 PM 15 min
Block 4 1:25 PM 1:55 PM 30 min
Dissmissal 1:55 PM
Grades 1 & 2 Monday, Tuesday, Thursday, Friday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 7:30 AM
Morning Message 7:30 AM 7:40 AM 10 min
Block 1 7:40 AM 9:15 AM 95 min
Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 1:10 PM 90 min
Recess 1:10 PM 1:25 PM 15 min
Block 4 1:15 PM 2:55 PM 100 min
Block 5 2:55 PM 3:30 PM 35 min
Dismissal 3:30 PM
All Grades Wednesday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 7:30 AM
Morning Message 7:30 AM 7:40 AM 10 min
Block 1 7:40 AM 9:15 AM 95 min
Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Block 2 9:30 AM 10:15 AM 45 min
Lunch 10:15 AM 10:50 AM 35 min
Block 3 10:50 AM 11:35 AM 45 min
Enrichment 11:35 AM 12:25 PM 50 min
Dissmissal 12:25 PM
All Grades Minimum Days (Non-Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
School Begins 7:30 AM
Morning Message 7:30 AM 7:40 AM 10 min
Block 1 7:40 AM 9:15 AM 95 min
Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 12:25 PM 45 min
Dismissal 12:25 PM